“Κληροδότημα Αντωνίου & Άννας Βαζαίου” – Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές/τριες του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως και φοιτητές καθώς και φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, (πτυχιούχους Α.Ε.Ι –Α.Τ.Ε.Ι), αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων της Νέας Ιωνίας Σχολικού/ Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με οικονομικά κριτήρια

Για τα κριτήρια και την αίτηση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, παρακαλούμε, όπως ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα pdf: