Προκήρυξη οκτώ (8) υποτροφιών, με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στο εξωτερικό, στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών»

Ενημερωθείτε από το παρακάτω έγγραφο:

Προκήρυξη υποτροφιών