Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για να ενημερωθείτε για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εσωτερικός κανονισμός 2022-2023 (pdf)