Ενημέρωση επιτηρητών για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών

Σας γνωστοποιούμε ότι η ενημέρωση των επιτηρητών για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 13.00.

Η πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου