Ενημέρωση για εγγραφές – ανανεώσεις εγγραφών – μετεγγραφές μαθητών

Παρακάτω θα βρείτε τη ενημέρωση για τις εγγραφές, ανανεώσεις και τις μετεγγραφές μαθητών. Επίσης τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.