Ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα σχετικά ΦΕΚ:

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας:


Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: