Αποστολή οδηγιών και προγράμματος υγειονομικής εξέτασης & πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ακαδ. έτους 2023 – 2024

Στο παρακάτω έγγραφο θα βρείτε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής εξέτασης
και Πρακτικής Δοκιμασίας, για τους υποψηφίους/ες Τ.Ε.Φ.Α.Α. που θα λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες, μέσω της επιτροπής εξετάσεων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

Οδηγίες – πρόγραμμα